ปูนกาว เฟอร์โรเซ็ม523

เฟอร์โรเซ็ม523 กาวซีเมนต์ติกระเบื้องสำเร็จรูปชนิดมาตรฐานมีแรงยึดเกาะสูง ยึดเกาะได้ดีบนผิวคอนกรีต ผลิตจากซีเมนต์ ทรายซิลิก้าและ สารโพลิเมอร์คุณภาพสูงทำให้มีแรงยึดเกาะสูง สามารถปูกระเบื้องดูดซึมน้ำ ที่มีขนาดใหญ่ 24″ x 24″ ได้ เช่น กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องดินเผา หินทราย โมเสค ใช้ได้เฉพาะภายในอาคาร

ข้อมูลทางเทคนิค PDF

ดูยาแนวสำหรับใช้ การยาแนวกระเบื้องสระว่ายน้ำ 

กดที่นี่

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *