เวเบอร์ฟิกซ์-พลัส

คุณสมบัติเด่น

  • ปูบนพื้นผิวพิเศษที่ยืดหยุ่นสูง เช่น ยิปซัม
  • ปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคาร
  • ไม่ต้องผสมน้ำ พร้อมใช้งาน
  • เหมาะกับงานปรับปรุง เพราะไร้ฝุ่น 100%

กาวเหลวพร้อมใช้ปูกระเบื้องสำหรับผนังภายใน บริเวณแห้งและเปียกชื้น 

จุดเด่น

  • พร้อมใช้งาน
  • ไร้ฝุ่น 100% เหมาะสำหรับงานซ่อมแซม
  • เหมาะสำหรับพื้นที่เปียกชื้น เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว
  • ปูกระเบื้องบนพื้นผิวซีเมนต์ และพื้นผิวพิเศษ
  • ปรับและแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 10-15 นาที เนื่องจากช่วงระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ที่เหมาะสม
  • เหมาะปูกระเบื้องขนาดเล็กและกลางตั้งแต่: 4″x 4″, 8″x 8″, 12″x 12″ และ 16’x 16″

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *