เวเบอร์ฟิกซ์-โปร

คุณสมบัติเด่น

 • ปูกระเบื้องขนาดเล็กและขนาดกลาง
 • ปูกระเบื้องผนังพื้นที่แห้ง
 • สะดวก ไม่ต้องผสมน้ำ พร้อมใช้
 • ปูทับผนังกระเบื้องเดิมภายในอาคาร
 • มีความยืดหยุ่น ปูบนไม้ ไม้อัดซีเมนต์
 • เหมาะกับงานปรับปรุง เพราะไร้ฝุ่น 100%

กาวเหลวพร้อมใช้ปูกระเบื้องสำหรับผนังภายใน บริเวณที่แห้ง

จุดเด่น

 • พร้อมใช้งาน
 • ไร้ฝุ่น 100% เหมาะสำหรับงานซ่อมแซม
 • เหมาะสำหรับพื้นที่แห้ง
 • ปูกระเบื้องบนพื้นผิวซีเมนต์ และพื้นผิวพิเศษ
 • ปรับและแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 10-15 นาที เนื่องจากช่วงระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ที่เหมาะสม
 • เหมาะปูกระเบื้องขนาดเล็กและกลางตั้งแต่: 4″x 4″, 8″x 8″, 12″x 12″ และ 16’x 16″

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *