แลงโก้ 101 พาเรนดวิท

โพลิเมอร์พิเศษใช้ผสมกับซีเมนต์สำหรับฉาบบางบนพื้นผิวให้พื้นผิวที่เรียบเนียน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ

  • ใช้ได้บริเวณภายในและภายนอกอาคาร
  • ใช้ได้ทั้งผนังและฝ้า
  • ฉาบได้บาง 0.3 – 4 มม. บนพื้นผิวคอนกรีต โดยผสมกับซีเมนต์
  • ฉาบบางได้ 0.3 – 5 มม. บริเวณฝ้าและผนังภายในโดยผสมกับยิปซั่ม
  • ใช้ได้บริเวณพื้นผิวผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ผนังเบา หรือยิปซั่มบอร์ด

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *