แลงโก้ 701 คลาเวกซ์

ปูนเกราท์ชนิดไม่หดตัว (นอนชริ้งค์) สำหรับงานเทฐานเครื่องจักร รับกำลังอัดได้สูงถึง 800 KSC

  • งานเทฐานเครื่องจักร
  • งานเชื่อมรอยต่อ
  • งานเชื่อมรอยต่อ
  • งานประกอบแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
  • งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *