ปูนกาว เฟอร์โรเซ็ม524

เฟอร์โรเซ็ม524 กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง ชนิดพิเศษจากซีเมนต์ ทรายซิลิก้าเคมีภัณฑ์เพิ่มคุณภาพความยืดหยุ่น ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแรงยึดเกาะสูงบนผิวคอนกรีต เหมาะสำหรับปูกระเบื้องในงานสระว่ายน้ำ ปูหินแกรนิตหรือ กระเบื้องขนาดใหญ่ ที่ไม่ดูดซึมน้ำ ข้อมูลทางเทคนิค PDF   ดูยาแนวสำหรับใช้ การยาแนวกระเบื้องสระว่ายน้ำ  กดที่นี่

ปูนกาว เฟอร์โรเซ็ม523

เฟอร์โรเซ็ม523 กาวซีเมนต์ติกระเบื้องสำเร็จรูปชนิดมาตรฐานมีแรงยึดเกาะสูง ยึดเกาะได้ดีบนผิวคอนกรีต ผลิตจากซีเมนต์ ทรายซิลิก้าและ สารโพลิเมอร์คุณภาพสูงทำให้มีแรงยึดเกาะสูง สามารถปูกระเบื้องดูดซึมน้ำ ที่มีขนาดใหญ่ 24″ x 24″ ได้ เช่น กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องดินเผา หินทราย โมเสค ใช้ได้เฉพาะภายในอาคาร ข้อมูลทางเทคนิค PDF ดูยาแนวสำหรับใช้ การยาแนวกระเบื้องสระว่ายน้ำ  กดที่นี่

ปูนกาว เฟอร์โรเซ็ม 535

เฟอร์โรเซ็ม 535 กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดยืดหยุ่นสูง ผลิตจากซีเมนต์ทรายซิลิก้าเคมีภัณฑ์เพิ่มคุณภาพความยืดหยุ่น ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแรงยึดเกาะสูงบนผิวคอนกรีต เหมาะสำหรับปูกระเบื้องในงานสระว่ายน้ำปูหินแกรนิตหรือ กระเบื้องขนาดใหญ่ที่ไม่ดูดซึมน้ำและ ปูทับกระเบื้องเดิม   ข้อมูลทางเทคนิค PDF ดูยาแนวสำหรับใช้ การยาแนวกระเบื้องสระว่ายน้ำ  กดที่นี่