ปูนกาว เฟอร์โรเซ็ม524

เฟอร์โรเซ็ม524 กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง ชนิดพิเศษจากซีเมนต์ ทรายซิลิก้าเคมีภัณฑ์เพิ่มคุณภาพความยืดหยุ่น ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแรงยึดเกาะสูงบนผิวคอนกรีต เหมาะสำหรับปูกระเบื้องในงานสระว่ายน้ำ ปูหินแกรนิตหรือ กระเบื้องขนาดใหญ่ ที่ไม่ดูดซึมน้ำ ข้อมูลทางเทคนิค PDF   ดูยาแนวสำหรับใช้ การยาแนวกระเบื้องสระว่ายน้ำ  กดที่นี่

ปูนกาว เฟอร์โรเซ็ม 535

เฟอร์โรเซ็ม 535 กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดยืดหยุ่นสูง ผลิตจากซีเมนต์ทรายซิลิก้าเคมีภัณฑ์เพิ่มคุณภาพความยืดหยุ่น ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแรงยึดเกาะสูงบนผิวคอนกรีต เหมาะสำหรับปูกระเบื้องในงานสระว่ายน้ำปูหินแกรนิตหรือ กระเบื้องขนาดใหญ่ที่ไม่ดูดซึมน้ำและ ปูทับกระเบื้องเดิม   ข้อมูลทางเทคนิค PDF ดูยาแนวสำหรับใช้ การยาแนวกระเบื้องสระว่ายน้ำ  กดที่นี่