ปูนกาว เดพโก้ พูล

กาวซีเมนต์คุณภาพสูง ทนต่อแรงดันน้ำได้ดี สำหรับปูกระเบื้องสระว่ายน้ำโดยเฉพาะ สามารถปูกระเบื้องทั่วไปกว้างได้มากถึง 30 x 30 ซม.   เหมาะสำหรับ พื้น และผนัง สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก สามารถใช้ได้กับกระเบื้องทั่วไป 30 x 30 ซม.   ข้อมูลทางเทคนิค PDF . ดูยาแนวสำหรับใช้ การยาแนวกระเบื้องสระว่ายน้ำ  กดที่นี่