เวเบอร์.ไทล์ เกรส

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ ปูสระว่ายน้ำ แรงยึดเกาะเยี่ยม คุณภาพสูง ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ 60×60 ซม. ขึ้นไป กระเบื้องแกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน เหนียว แรงยึดเกาะสูง 4 เท่า ปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคารได้เลย จุดเด่น เหนียวมาก แรงยึดเกาะเยี่ยม ปูกระเบื้องบนพื้นผิวซีเมนต์ ปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ หรือปูทับกระเบื้องเดิมภายในอาคารโดยไม่ต้องรื้อออก สามารถปรับแต่งแนวกระเบื้องได้นาน เนื่องจากมีช่วงเวลาตั้งแต่ปาดกาวซีเมนต์จนถึงช่วงเวลาวางกระเบื้องที่เหมาะสม มีช่วงเวลาที่ใช้กาวซีเมนต์หลังผสมน้ำที่เหมาะสม ทำให้มีระยะเวลาปาดกาวซีเมนต์ได้นานขึ้น (เก็บให้ห่างจากความร้อนและแสงแดด) พื้นผิวสามารถสัญจรได้หลังทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ปรับและแต่งแนวกระเบื้องได้ภายใน 15 นาที ข้อมูลทางเทคนิค ความหนาแน่น : 1.4 กรัม/ซม3 ระยะเวลาบ่มเคมี : 3 – 4 นาที อายุการใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม) : 4 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่ใช้ระหว่างปาดกาวซีเมนต์จนถึงปูกระเบื้อง : 20-30 นาที การจัดและปรับแต่งแนวกระเบื้องสามารถทำได้นาน : 15 นาที ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว : 2 – 10 มม […]